Nieuws ... het laatste nieuws van Cadmes

Gepost op 26 nov. 2015

Gewijzigde bepalingen rond reactiveren servicecontract

Per 1 januari 2016 wijzigt SOLIDWORKS de bepalingen omtrent het reactiveren van het servicecontract voor uw SOLIDWORKS licentie(s). 

'Oude’ situatie tot 31 december 2015
In de ‘oude’ situatie, die tot het einde van dit jaar geldt, is het mogelijk om uw licentie(s) zonder servicecontract voor € 500,- plus het tarief voor een minimaal eenjarig servicecontract, te reactiveren.  
 
Nieuwe situatie per 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 brengt SOLIDWORKS kosten in rekening naar gelang een licentie niet is voorzien van een servicecontract. Dit betekent dat hoe langer een licentie geen actief servicecontract heeft gehad, hoe hoger de kosten zijn om deze licentie wederom te voorzien van een servicecontract.

Ter illustratie:
Licentie SOLIDWORKS Standard zonder servicecontract per 01.06.2012.
Servicecontract reactiveren per 01.01.2016. Dit zijn 44 tussenliggende maanden.
                                                  
Kosten: 44 mnd x € 125,- = € 5500,- + 1 jaar onderhoud (€ 1500,-) = € 7000,-

Indien deze kosten hoger zijn dan de aanschafprijs van een nieuwe licentie, betaalt u maximaal de kosten voor een nieuwe licentie met 1 jaar servicecontract. Voor SOLIDWORKS Standard betekent dit € 6000,- + € 1500,- = € 7500,-.

Vanuit financieel oogpunt is het vanaf 2016 minder rendabel om tijdelijk geen servicecontract af te sluiten. Daarnaast beschikt u met een servicecontract te allen tijde over actuele software en technische ondersteuning. Alleen om die reden al is het verstandig om een servicecontract af te sluiten.

Plaats een reactie