Privacy

Cadmes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet Cadmes met uw gegevens?
Cadmes verzamelt persoonsgegevens bij het abonneren op onze nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan Cadmes-evenementen en -activiteiten. Stelt u geen prijs meer op deze informatie? U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden via de afmeldlink in het e-mailbericht of door Cadmes hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Stuur hiervoor een e-mail naar welkom@cadmes.com of een brief naar:

Cadmes
Brabantlaan 3D
5216 TV 's-Hertogenbosch

Cadmes verkoopt uw gegevens niet
Cadmes zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Hoe zit het met cookies?
Ons doel is om u als bezoeker van onze websites te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor u. Daarom proberen wij onze sites zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze websites, maar ook via de advertenties die worden getoond.

Hiervoor proberen wij op basis van onze websites die u bezoekt en uw social media-gebruik een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Dit doen we zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses passen wij de inhoud op onze websites aan voor verschillende groepen klanten. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om relevante online advertenties te tonen op andere websites dan die van Cadmes, nadat u onze website heeft bezocht.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen uw interesses te vinden. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

De cookies dienen er dus voor u zo relevant mogelijke content te laten zien. Accepteert u de cookies niet? Dan betekent dit niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn in dat geval alleen niet aangepast aan uw interesses.

De cookies die wij plaatsen, maken het mogelijk dat:

  • de websites uw bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses;
  • er kan worden nagegaan of u op een advertentie heeft geklikt;
  • er informatie over uw surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites, zoals google analystics;
  • er gebruikgemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan u te kunnen tonen;
  • er op basis van uw social media-gebruik interessantere content en advertenties worden getoond.

Uw persoonlijke informatie is beveiligd
Cadmes heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links naar derden
Op de website van Cadmes zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Cadmes kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.