Werkmethodiek

Door werkmethodiek te analyseren en (anders) te organiseren, kan belangrijke winst worden geboekt. In termen van tijd en geld. Maar ook in slagvaardigheid. Zodat de vraag uit de markt beter en sneller kan worden beantwoord.

Ontwikkelen van werkmethodieken
Door een uniforme werkwijze te hanteren, kunnen tools optimaal renderen. Wij hebben ruime ervaring in het opzetten van werkmethodieken. Daarnaast begeleiden en trainen wij medewerkers in effectief werken met CAD-, CAM- en PDM-oplossingen.

Configureerbaar maken van productontwerpen
De overstap naar “Configure to Order“ stroomlijnt de productie. Het maakt inspelen op de vraag naar maatwerk makkelijker en rendabeler. Reduceert fouten, beperkt kosten en levert aanwijsbaar tijdwinst op. Het geeft de R&D-afdeling weer innovatieruimte. 

Meer informatie over onze services aanvragen