Inzicht in kennis en vaardigheden

Voor maximaal rendement van uw engineeringsafdeling is het van groot belang dat uw medewerkers de uitgebreide mogelijkheden van SOLIDWORKS op een efficiënte wijze gebruiken. Juiste kennis draagt immers bij aan het behalen van kortere doorlooptijden in de productontwikkeling. Maar hoe kunt u nu achterhalen wat het kennis- en vaardigheidsniveau van uw (potentiële) medewerkers is?

Cadmes biedt kennisinventarisaties, in de vorm van assessments. De resultaten hiervan vormen de basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarmee de efficiëntie en kwaliteit van de medewerker verhoogd kan worden.

 

 • Online SOLIDWORKS assessment

 • Max. 45 minuten

 • Inzicht in de sterke en zwakke punten in het gebruik van SOLIDWORKS

 • Gesprek om resultaten door te spreken en eventueel op te volgen

Diverse kennisinventarisaties

Cadmes biedt verschillende soorten kennisinventarisaties:

 • Productspecifiek SOLIDWORKS assessment
  Inzicht krijgen in het kennis- en vaardigheidsniveau in het gebruik van een specifieke functionaliteit (bijv. algemeen modelleren, Sheet Metal, maken van productietekeningen).
 • Taak- en branchespecifiek SOLIDWORKS assessment
  Op basis van een specifieke functie (constructeur, werkvoorbereider, documentalist, etc.) in een bepaalde branche (machinebouw, consumentenproducten, matrijzenbouw, etc.) wordt het kennis- en vaardigheidsniveau getest.
 • SOLIDWORKS certificering
  Dit assessment geeft inzicht of men over voldoende vaardigheden beschikt om een SOLIDWORKS certificering (bijvoorbeeld CSWA, CSWP) te verkrijgen. Mocht dit niet zo zijn, dan ontvangt men advies welke gebieden verbeterd kunnen worden om wel in aanmerking te komen voor een certificaat.

Een SOLIDWORKS assessment biedt waardevolle informatie aan zowel de werkgever als de medewerker. De medewerker kan dit zien als kans (in het kader van zijn/haar ontwikkeling) en de werkgever kan op basis van de resultaten de juiste beslissingen nemen (en bijsturen daar waar noodzakelijk).

Meer informatie over onze assessments aanvragen