Whitepaper

Hoe verkort u uw ontwikkeltijd voor klantspecifieke producten?

De markt verschuift steeds meer van maatwerk (engineering-to-order) naar gestandaardiseerde producten (configure-to-order). Concurrentie en het verkorten van de doorlooptijd zijn belangrijke redenen voor deze verschuiving, maar er speelt meer. Dure engineers zijn vaak veel tijd kwijt met repeterende werkzaamheden waardoor ze geen tijd meer hebben voor innovatie en productverbetering. Terwijl het bedenken van slimme producten wel is waar ze voor zijn aangenomen en waar ze in uitblinken.

Loopt u wel eens tegen de volgende vragen aan:

  • Kunt u de vraag of de engineers binnen uw organisatie veel tijd besteden aan het maken van tekeningen voor elke afzonderlijke klantorder positief beantwoorden?
  • Heeft u uzelf dan wel eens afgevraagd of (een deel van de) producten binnen uw organisatie te standaardiseren zijn?
  • En of configure-to-order een rendabele werkwijze is om de doorlooptijd te verkorten, engineers efficiënter te laten werken en het ontwerpproces te versnellen?

Download Whitepaper

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×