Hoe krijg ik eerder een goede offerte bij de klant dan mijn concurrent?

Het uitbrengen van een offerte is een essentiële stap in uw verkoopproces. Het zal van een offerte afhangen of de klant daadwerkelijk met u in zee gaat, maar het bepaalt ook in grote mate de uiteindelijke projectmarge. Het tijdig uitbrengen van een offerte die 100% afgestemd is met de rest van de organisatie, is dan ook onontbeerlijk.

Business impact

Belang van een goede en snelle offerte

Om een offerte snel bij een potentiële klant te krijgen, vertrouwt men, vaak onder tijdsdruk, op de kennis en expertise van collega’s. Hierdoor liggen de details van de offerte onvoldoende vast waardoor vertraging in de volgende processtappen eerder regel dan uitzondering zijn. Vertrouwen in de juistheid van een offerte qua prijs, levertijd en kwaliteit is cruciaal.

  • Sneller aanleveren dan uw concurrent verhoogt de slagingskans van uw offerte.
  • Correcte offertes zorgen voor duidelijke orders die eenvoudiger uw proces doorlopen.

 

Herkent u deze syptomen ?

Symptomen

Offerte maken duurt te lang

Offertes in de maakindustrie zijn vaak kennisintensief en vragen daardoor om afgestemde input van verschillende discplines. Het duurt daardoor lang voordat een offerte gedeeld kan worden met de klant. Uw offerte moet er juist eerder liggen, zodat die de benchmark wordt voor uw concurrenten.

  • Offertes zijn vaak onvolledig door tijdsdruk.
  • Doordat kennis van producten en processen niet vastliggen, gaat veel tijd verloren om deze boven water te krijgen.
Symptomen

Offerte wijkt af van praktijk

Een getekende offerte is maar zelden zo volledig dat de organisatie hiermee direct aan de slag kan. Vaak is er nog veel communicatie, zowel intern als met de klant, nodig om de order sluitend te krijgen.  

  • De theorie van de offerte sluit niet aan bij de praktijk van uw product en proces.
  • Informatie en communicatie intern en met de klant vindt versnipperd zijn weg.

Hoe krijgt u meer grip op uw offerteproces?

 

Kennis configuurbaar maken

De kennis in uw organisatie is op te delen in expliciete en impliciete kennis. Expliciete kennis is eenvoudig deelbaar en daardoor zijn de meeste offertes hierop gebaseerd. Echter is voor het correct afhandelen van deze offertes juist ervaring en vaardigheden nodig (impliciete kennis). Door deze impliciete onbewuste kennis vast te leggen en te combineren met expliciete kennis in een configureerbaarmodel, maakt u complexe kennis overdraagbaar. Hierdoor vervult sales de wensen van uw klant met een product dat engineering kan ontwikkelen, productie kan produceren en logistiek binnen de voorwaarden kan leveren.

2023-04-03 11_16_31-(84) DriveWorks CPQ for Manufacturing - configure, design and sell custom produc

Een 'lean' supply chain creëren

In de maakindustrie zijn we gewend geraakt aan een Make To Order (MTO) logistiek concept. Dat houdt in dat we onze benodigde onderdelen pas inkopen op het moment van een definitieve order. Logisch, want zo voorkomen we incourante voorraden. In de wachttijd gaat u bezig met andere orders waarvan de onderdelen al wel binnen zijn. En zo worden levertijden ongewild toch weer lang. Maar wat nu wanneer u in staat bent om klantspecifieke orders te maken uit eigen 'smart' ontworpen 'Lego-like'-onderdelen die wel steeds hetzelfde zijn?

make to stock
Jan Ras Global Director Customer Support

“We wilden het aantal vragen die nodig waren om een offerte samen te stellen, verminderen met 50%. En we wilden meer ‘first time right’ offertes…
Met CPQ behaalden we resultaten die zelfs veel beter zijn dan dat.”

Meyn

 

Efficiëntere offertes door deze processen juist in te richten

Change management

Uw wijzigen onder controle

Ieder proces om een product te ontwikkelen heeft te maken met wijzigingen. Maar hoe zorgt u dat iedereen op het juiste moment over de juiste versie beschikt?

Variant & alternative part mngt

Controle over uw productstructuren

Variant & alternative part management vormt de basis voor een configurabel productontwerp en het gecontroleerd uitwisselen van componenten.

Workflowmanagement

Toegang tot de juiste data op het juiste moment

Om succesvol met meerdere mensen samen te werken, is het cruciaal dat iedereen op het juiste moment over de juiste data beschikt.

Product data management

Beheer al uw product en project data op een centrale plek.

Efficiënt beheren van uw bestanden en data om uw productiviteit en productkwaliteit te verhogen.

Ontdek hoe u de volledige potentie van uw maakbedrijf kunt benutten

Laat uw bedrijfsprocessen door een Cadmes industrie-expert onder de loep nemen en:

  • verkort uw doorlooptijd aanzienlijk;
  • krijg met bestaande capaciteit meer gedaan;
  • verhoog uw winst en laat uw bedrijf groeien.

Plan een afspraak in

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×