Gezonde marges in stand houden

Van klanten horen we terug dat de concurrentie toeneemt, grondstofprijzen stijgen, het lastig is om goed personeel te vinden waardoor de werkdruk nog hoger wordt. Dit maakt het lastig om gezonde marges in stand te houden.

Business impact

Belang gezonde marges

Voor een gezonde bedrijfsvoering gericht op lange termijn doelstellingen is het van groot belang  dat u gezonde marges boekt. Lagere marges of onvoldoende inzicht en grip op uw marges zorgt in de maakindustrie voor:

  • lagere HR en R&D-budgetten;
  • meer werk met minder capaciteit, meer stress en een hoger verzuim onder het personeel;
  • liquiditeitsproblemen op termijn.

 

Hoe herkent u dat de marges onder druk staan?

Symptomen

Verliezen van  marktaandeel

Indien u uw producten onvoldoende marktconform kunt aanbieden, kiest uw klant vaker voor de concurrent. Bij het verliezen van marktaandeel en gelijkblijvende kosten ontstaat het gevaar om in een vicieuze cirkel terecht te komen. 

  • Reactieve beslissingen op acties van de concurrent in plaats van uw eigen pad te volgen.
  • Kwaliteit van de producten wordt lager vanwege de hoge werkdruk.

 

Symptomen

Hoog verzuim onder personeel

Wanneer de marges onder druk staan, wordt er vaak meer gevraagd van het personeel. De meeste andere variabelen waar aan gedraaid kan worden, zijn minder flexibel. Dit vraagt een hogere output van uw medewerkers. Of de uitdagende klussen vallen weg omdat de nadruk op repeterende werkzaamheden komt te liggen. 

  • Personeel maakt overuren.
  • Hoog verzuim onder personeel.

Hoe krijgt u meer grip op uw marges?

 

Introduceren van innovaties in uw branche

Wanneer uw producten zich onvoldoende onderscheiden in de markt, dan resulteert dit vaak in concurreren op basis van prijs. Door productinnovaties, nieuwe diensten en verkoopmodellen te introduceren, gedreven op waarde voor uw klant, onderscheidt u zich van uw concurrentie. Op deze manier krijgt u weer grip op de marges. 

Het 3DEXPERIENCE platform stelt u in staat het innovatievermogen van uw organisatie te verhogen.

>> Lees meer over het 3DEXPERIENCE platform

Cadmes

Standaardisatie en hergebruik

Uw voorraad verminderen door klantspecifieke producten op te bouwen uit standaard modules. Op deze manier vermindert u het aantal actuele producten in uw ERP-systeeem. Door de bredere toepassing van producten garandeert u dat een product op elk moment beschikbaar is en vermindert u opslagkosten. En door het volumevoordeel kunt u betere inkoopprijzen onderhandelen.

Bundel de kennis van uw productspecialisten en maak deze toegankelijk voor het hele salesteam. Middels CPQ (Configure Price Quote) kunnen uw salesspecialisten orders aanbieden die ook daadwerkelijk kosteneffectief geproduceerd kunnen worden.

>> Lees meer over CPQ

Modulair

Efficiënter door centrale communicatie

In veel organisaties gaat veel beschikbare capaciteit verloren aan onderlinge communicatie. Denk hierbij aan (on)geplande overlegmomenten omdat niet alle informatie op het juiste moment beschikbaar is. Door de project- en productdata centraal beschikbaar te stellen voor iedereen, wordt het proces effiënter. Zo verkort u lange beslisbomen en vertragingen in het proces door een onvolledig inzicht.

Een online platform zoals het 3DEXPERIENCE platform stelt u in staat communicatie te centraliseren. Inzicht en een efficiëntere organisatie geven u weer grip op uw marges.

>> Lees meer over het 3DEXPERIENCE platform

trainingbanner3

Uw marges onder controle door deze processen juist in te richten

Change management

Uw wijzigen onder controle

Ieder proces om een product te ontwikkelen heeft te maken met wijzigingen. Maar hoe zorgt u dat iedereen op het juiste moment over de juiste versie beschikt?

ERP integratie

Voed logistieke en administratieve processen vanuit uw stuklijst

Informatie in PDM en ERP overlapt elkaar. Integratie tussen beide systemen zal de Return on Investment verhogen. 

Workflow management

Toegang tot de juiste data op het juiste moment

Om succesvol met meerdere mensen samen te werken in het cruciaal dat ieder op het juiste moment over de juiste data beschikt.

Product data management

Beheer al uw product en project data op een centrale plek.

Efficient beheren van uw bestanden en data om uw productiviteit en product kwaliteit te verhogen.

Variant & alternative part mngt

Controle over uw productstructuren

Het toepassen van variant & alternative part management vormt de basis voor een configurabel productontwerp en het gecontroleerd uitwisselen van componenten.

Collaborative engineering

Beter samenwerken middels collaborative engineering

Middels het collaborative engineeringproces borgt u een naadloze samenwerking met zowel interne als externe kennispartners.

Idee management

Open innovatie middels ideemanagement

Ideemanagement laat iedereen faciliteren in het delen en uitwerken van ideeen op een gestructureerde manier.

Ontdek hoe u de volledige potentie van uw maakbedrijf kunt benutten

Laat uw bedrijfsprocessen door een Cadmes industrie expert onder de loep nemen en:

  • verkort uw doorlooptijd aanzienlijk;
  • krijg met bestaande capaciteit meer gedaan;
  • verhoog uw winst en laat uw bedrijf groeien.

Plan een afspraak in

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×